N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa u Panonskom drvnom centru kompetencija d.o.o.

Na temelju članka 16. i 19. Izjave o osnivanju Panonskog drvnog centra kompetencija d.o.o., Uprava društva – Direktor društva raspisuje

 

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa u Panonskom drvnom centru kompetencija d.o.o., Virovitica, na sljedeća radna mjesta:

 

 1. ODJEL ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PROIZVODA

3D Konstruktor/erka – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti, znanja i vještine:

 • punoljetna i poslovno sposobna osoba,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • završeni preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i/ili diplomski stručni studij tehničkog usmjerenja (arhitektura, građevinarstvo, strojarstvo, mehatronika, elektrotehnika),
 • minimalno 4 godine radnog iskustva u struci,
 • iskustvo u vođenju razvojnih projekata,
 • iskustvo u vođenju projektnih timova,
 • iskustvo u 3D modeliranju i primjena u dizajnu proizvoda, razradi konstruktivnih elemenata, pripremi tehničke i proizvodne dokumentacije proizvoda,
 • iskustvo u izradi inovativnih konstruktivnih rješenja proizvoda,
 • poželjno iskustvo rada na 3D optičkim mjernim sustavima i 3D printeru,
 • poželjno iskustvo rada u skladu sa standardima ISO 9001 i ISO 14001,
 • aktivno znanje rada na računalu, napredno korištenje programskih alata SolidWorks, Autocad, Geomagic,
 • napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozački ispit B kategorije.

 

 1. ODJEL ZA KONTROLU KVALITETE

Voditelj/ica laboratorija – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti, znanja i vještine:

 • punoljetna i poslovno sposobna osoba,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • završeni preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i/ili diplomski stručni studij tehničkog ili biotehničkog usmjerenja (građevinarstvo, drvna tehnologija, strojarstvo),
 • minimalno 15 godina radnog iskustva u struci,
 • minimalno 10 godina radnog iskustva u proizvodnji namještaja i proizvoda od drva,
 • iskustvo rada u kontroli kvalitete proizvoda od drva,
 • iskustvo u opremanju i pripremi dokumentacije za akreditaciju laboratorija u skladu sa standardom ISO 17025,
 • aktivno znanje rada na računalu,
 • znanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • vozački ispit B kategorije.

 

 1. ODJEL ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA

Voditelj/ica odjela – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti, znanja i vještine:

– punoljetna i poslovno sposobna osoba,

– hrvatsko državljanstvo,

– završeni preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i/ili diplomski stručni studij tehničkog ili biotehničkog usmjerenja (arhitektura, građevinarstvo, drvna tehnologija, elektrotehnika, strojarstvo),

– minimalno 1 godina radnog iskustva u struci,

– iskustvo u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekta financiranih iz nacionalnih i EU sredstava,

– poželjno iskustvo u koordinaciji projekata sa uključenim inozemnim partnerima,

– aktivno znanje rada na računalu,

– napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– vozački ispit B kategorije. 

 

 1. INOVACIJSKA TVORNICA

Voditelj/ica tvornice – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti, znanja i vještine:

– punoljetna i poslovno sposobna osoba,

– hrvatsko državljanstvo,

– završeni preddiplomski sveučilišni studij drvne tehnologije ili specijalistički preddiplomski stručni studij drvne tehnologije ili srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje drvnog usmjerenja,

– minimalno 15 godina radnog iskustva u struci s naglaskom na proizvodnju namještaja,

– iskustvo u vođenju timova u razvoju proizvoda i izradi konstrukcijskih rješenja u proizvodnji namještaja,

– iskustvo u tehničkoj pripremi proizvodnje, nabavi materijala, izradi radioničkih nacrta, tvorničke i prodajne cijene,

– iskustvo u razradi konstruktivnog rješenja proizvoda prema idejnom prijedlogu dizajnera,

– poznavanje proizvodnih procesa, materijala i tehnologije pri izradi pločastog i masivnog namještaja,

– aktivno znanje rada na računalu, napredno korištenje programskih CAD alata,

– poželjno poznavanje osnova rada na CNC strojevima,

– aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– vozački ispit B kategorije.

 

 1. ODJEL ADMINISTRATIVNO – KOMERCIJALNIH DJELATNOSTI

– Referent/ica – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

Uvjeti, znanja i vještine:

– punoljetna i poslovno sposobna osoba,

– hrvatsko državljanstvo,

– završeni preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij ili specijalistički preddiplomski i/ili diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja,

– aktivno znanje rada na računalu, napredno korištenje MS Office paketa, osobito MS Projecta.

– minimalno 7 godina radnog iskustva u administrativnim poslovima,

– minimalno 5 godina radnog iskustva u ugovaranju poslova sa domaćim i stranim tvrtkama,

– napredno znanje engleskog jezika u govoru i pismu,

– poželjno poznavanje drvno – prerađivačkog sektora,

– poželjno poznavanje rada u javnoj upravi,

– vozački ispit B kategorije.

 

OD SVIH KANDIDATA/TKINJA SE OČEKUJU:

– izražene komunikacijske i koordinacijske sposobnosti,

– sposobnost suradničkog vođenja i timskog rada,

– spremnost na učenje i unapređenje profesionalnih kompetencija,

– visoka motiviranost i usmjerenost na rezultate.

 

SVI KANDIDATI/TKINJE UZ VLASTORUČNO POTPISANU PRIJAVU MORAJU PRILOŽITI:

– životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (original ili preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi),

– dokaz o radnom iskustvu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),

– uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 6 mjeseci,

– popis projekata, referenci i ostalih relevantnih dokumenta u svrhu dokazivanja traženih iskustava.

 

Sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), na ovaj natječaj mogu se ravnopravno javiti osobe oba spola.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidati/tkinje su prije zasnivanja radnog odnosa dužni dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.

Ukoliko smatra potrebnim Uprava društva može imenovati stručnu komisiju koja će provjeriti znanje, sposobnosti i vještine kandidata prijavljenih na natječaj.

Provjera znanja, sposobnosti i vještina može se obaviti pomoću odgovarajućih pisanih testova, rješavanja zadataka, provjerom praktičnog rada na određenim poslovima ili intervjuom.

O rezultatima provedenog natječaja i izboru kandidata obavijestit će se osobe koje su sudjelovale u tom postupku u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Nepravodobne, nepotpune te prijave koje ne ispunjavaju formalne uvjete natječaja neće se razmatrati.

Prijave na natječaj, zajedno s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 (osam) dana od objave ovog natječaja na adresu:

Panonski drvni centar kompetencija d.o.o.

Trg Ljudevita Patačića 1

33 000 Virovitica

s naznakom  „Ne otvaraj – Natječaj  za (u prijavi obavezno navesti za koje radno mjesto se kandidat/tkinja natječe)„

 

Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju natječaja.

Natječaj se objavljuje na web stranicama: Virovitičko – podravske županije, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Panonskog drvnog centra kompetencija d.o.o.

Sve dodatne informacije vezane za ovaj natječaj mogu se dobiti na e-mail: ured.zupana@vpz.hr.

Virovitica, 13.09.2016.

 

Panonski drvni centar kompetencija d.o.o.

DIREKTORICA

Ivana Filipović

 

 

13. rujan 2016.