Javni natječaj pri Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

Na natječaj se mogu prijaviti fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj i poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici.

Napomena: Ovaj poziv nije namijenjen sufinanciranju projekata znanstveno-istraživačkih organizacija.

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

  • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
  • izrada funkcionalnog prototipa,
  • demonstracija tehničke izvedivosti
  • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Prihvatljivi projekti sufinancirat će se u iznosu od minimalno 35.000 kn do najviše 350.000 kn i u trajanju do najviše 12 mjeseci.

 

Intenzitet potpore:

Mikro i mala poduzeća:

Program financira do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 30 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Srednja poduzeća:

Program financira do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova nastalih u okviru provedbe navedenih prihvatljivih aktivnosti. Natjecatelj se obvezuje osigurati najmanje 40 % vlastitih ili drugih izvora sredstava.

Rok za podnošenje prijava na navedeni natječaj je do 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati.

Sve detaljne informacije možete pronaći na stranicama Hamag Bicra, na linku:
https://hamagbicro.hr/javni-poziv-poc7/

11. srpanj 2018.