Suradnja Panonskog drvnog centra kompetencija i Arhitektonskog fakulteta – Studija dizajna Zagreb te Grada Virovitice

U ponedjeljak, 09. listopada studenti 3. godine Studija dizajna pri Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu posjetili su Panonski drvni centar kompetencija. Svrha dolaska dvadesetak studenata je izrada dizajnerskih rješenja za četiri pješačka mosta koja će biti realizirana u okviru projekta Revitalizacije parka i Dvorca Pejačević u Virovitici.
Nakon obilaska lokacije i upoznavanja sa poviješću i urbanističkim planom grada, te nakon prezentacije projekta i obilaska pogona Panonskog drvnog centra kompetencija studenti su dobili osnovna saznanja i podatke za izradu inovativnih idejnih, dizajnerskih rješenja.
Zajedničkom suradnjom Grada, Studija dizajna i Panonskog drvnog centra kompetencija realizirat će se minimalno deset osnovnih koncepata – dizajnerskih rješenja koje će studenti ponuditi, a od kojih će se izabrati četiri osnovna za daljnju razradu uz stručnu podršku inženjerskih kadrova Centra. Ovo je prva u nizu kreativnih radionica te će u budućim planiranim posjetima studenti dizajna u Panonskom drvnom centru kompetencija prezentirati svoje uspješne radove i odabrane koncepte.
Bio je ovo još jedan u nizu uspješnih događaja u povezivanju javnog, privatnog i znanstvenog sektora, što je i jedan od mnogobrojnih zadataka Panonskog drvnog centra kompetencija.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
10. listopad 2017.