Gostujuće predavanje Panonskog drvnog centra kompetencija u SAFU kao primjer dobre prakse

Edukacija za korisnike ugovora iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

U Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije u ponedjeljak i utorak, 2. i 3. listopada 2017. godine, održana je uvodna edukacija za korisnike bespovratnih sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, u okviru Poziva Razvoj poslovne infrastrukture. Korisnici su imali priliku naučiti kako efikasno i na vrijeme izvršiti ugovorom propisane obveze, kako se pripremiti za terenske provjere, kako kvalitetno pripremiti i provesti nabavu, što su nepravilnosti i kako ih spriječiti kao i mnoge druge teme značajne za provedbu projekta.
Edukaciju su održali stručnjaci iz SAFU: Andrijana Anić-Antić, Ured za provedbu ESI fondova, Biljana Pataki, Služba za pravne poslove, Frankopan Jemrić, Ured za provedbu infrastrukturnih projekata, Dijana Blažević, Ured za prethodnu provjeru postupaka nabave i odabira projekata i Vjekoslav Mijić, Ured za ugovaranje.
Osim toga, na edukaciji smo ugostili i gđu. Ivanu Filipović, direktoricu Panonskog drvnog centra kompetencija iz Virovitice, koja je vodila provedbu istoimenog projekta. Cilj nam je na taj način prenijeti iskustva naših korisnika koji su već završili provedbu projekata, našim novim korisnicima kako bi se projekt završio uspješno i na vrijeme.

Arrow
Arrow
ArrowArrow
Slider
05. listopad 2017.